Frist choice for id-materials

iClass / Mifare

Details: 100 iCLASS Clamshell Contactloze Smart Card, 2k bit met 2 applicatie gebieden

100 iCLASS Clamshell Contactloze Smart Card, 2k bit met 2 applicatie gebieden

100 iCLASS Clamshell Contactloze Smart Card, 2k bit met 2 applicatie gebieden

Details: 100 iCLASS Clamshell Contactloze Smart Card, 2k bit met 2 applicatie gebieden, met afpel sticker voorkant

100 iCLASS Clamshell Contactloze Smart Card, 2k bit met 2 applicatie gebieden, met afpel sticker voorkant

100 iCLASS Clamshell Contactloze Smart Card, 2k bit met 2 applicatie gebieden, met afpel sticker voorkant

Details: 100 iCLASS Contactloze Smart Card, 2k bit met 2 applicatie gebieden

100 iCLASS Contactloze Smart Card, 2k bit met 2 applicatie gebieden

100 iCLASS Contactloze Smart Card, 2k bit met 2 applicatie gebieden

Details: 100 iCLASS Contactloze Smart Card, 16k bit met 2 applicatie gebieden

100 iCLASS Contactloze Smart Card, 16k bit met 2 applicatie gebieden

100 iCLASS Contactloze Smart Card, 16k bit met 2 applicatie gebieden

Details: 100 iCLASS Key Contactloze Smart Key, 2k bit met 2 applicatie gebieden

100 iCLASS Key Contactloze Smart Key, 2k bit met 2 applicatie gebieden

100 iCLASS Key Contactloze Smart Key, 2k bit met 2 applicatie gebieden

Details: 100 iCLASS Key Contactloze Smart Key, 16k bit met 2 applicatie gebieden

100 iCLASS Key Contactloze Smart Key, 16k bit met 2 applicatie gebieden

100 iCLASS Key Contactloze Smart Key, 16k bit met 2 applicatie gebieden

Details: 100 iCLASS Tag Contactloze Smart Tag met afpel sticker achterkant, 2k bit met 2 applicatie gebieden

100 iCLASS Tag Contactloze Smart Tag met afpel sticker achterkant, 2k bit met 2 applicatie gebieden

100 iCLASS Tag Contactloze Smart Tag met afpel sticker achterkant, 2k bit met 2 applicatie gebieden

Details: 100 iCLASS Tag Contactloze Smart Tag met afpel sticker achterkant, 16k bit met 2 applicatie gebieden

100 iCLASS Tag Contactloze Smart Tag met afpel sticker achterkant, 16k bit met 2 applicatie gebieden

100 iCLASS Tag Contactloze Smart Tag met afpel sticker achterkant, 16k bit met 2 applicatie gebieden

Details: 50 Sensorprox Mifare ISO Kaart 1K

50 Sensorprox Mifare ISO Kaart 1K

50 Sensorprox Mifare ISO Kaart 1K

Details: 50 Sensorprox Mifare ISO Kaart 2K

50 Sensorprox Mifare ISO Kaart 2K

50 Sensorprox Mifare ISO Kaart 2K

ID-Materials (SIG-EMEA group)
Albert Verweystraat 46
2202 NP, Noordwijk, Netherlands

T : +31 (0) 71-7600745
M : +31 (0) 6-34282625

E: info@id-materials.com